Recent Posts

Archives

Topics

Rola Liderów Opinii w marketingu wirusowym

Marketing szeptany, jako ogólne pojęcie buzz marketingu mieści w sobie marketing wirusowy. Według tej definicji jest to taki rodzaj marketingu, w którym firmy podejmują szereg działań, mających na celu wywołanie u swoich klientów pozytywnych opini na temat konkretnych produktów, marek lub usług. Natomiast według wąskiej definicji są to takie działania, które mają za cel dotarcie z przekazem reklamowym do grupy docelowej za pośrednictwem bezpośredniego i spontanicznego przekazu ustnego.

Rozprzestrzenianie się informacji może się odbywać drogą ustną, ale współcześnie również za pomoca serwisów Web 2.0. Ostatnia droga rozchodzenia się informacji znacznie zwiększyła prędkość przesyłania informacji. Ma to oczywiście zarówno swoje dobre, jak i złe strony. W końcu wszyscy lubimy pozytywne informacje, ale to tymi negatywnymi dzielimy się najczęściej.

Niezwykle pomocni w szerzeniu informacji o sprzedawanym produkcie, a także o wszelkich form reklamowych są tzw. Liderzy Opinii. Kim oni są? Otóż są to konsumenci, którzy mają ogromny wpływ na pozostałe osoby, kształtując tym samym ich poglądy w danych dziedzinach. Warto w tym miejscu przytoczyć słowa dr Paula Mardsena, który stwierdził, że „10% liderów opinii kształtuje wybory pozostałych 90% konsumentów”. Jest to pojęcie ściśle związane z zagadnieniem trendsettingu. Polega ono na promowaniu mody, trendu na niektóre marki oraz produkty, przez osoby, które zostały przez nie zatrudnione. Są to na tyle popularne osoby, które środowisko chce naśladować, pod względem ubioru, gadżetów czy podejścia do życia.

Firma badawcza comScore odważyła się na stworzenie portretu psychologicznego takich osób. Są on niezwykle aktywne w Internecie. Wyszukuja wiele informacji na interesują ich tematy i chętnie dzielą się zdobytą wiedzą z przyjaciółmi. Potrafią wykorzystywać w tym celu zarówno nowoczesne technologie, takie jak media społecznościowe, jak i standardowe sposoby dotarcia do konsumenta.

Liderzy opinii, którzy zostają wybrani do rekomendowania konkretnych produktów powinni posiadać odpowiedni zasób wiedzy. Zdobywając ją stają się Ekspertami Marki, a więc wiedza o niej więcej niż przeciętny użytkownik. Istnieją pewne dziedziny, w których Liderzy Opinii doskonale się sprawdzają. Są to:

  • nowości rynkowe – nawet, a zwłaszcza te, które same sobie kreują kategorie produktowe,
  • kategorie, które głęboko angażują konsumentów,
  • kategorie posiadające tzw. „barierę zakupową”, lecz charakteryzujące się bardzo dużą konwersją z tzw. trialu,
  • kategorie produktowe, których wybór i zakup są skomplikowane i potrzebne jest edukowanie potencjalnych klientów,
  • kategorie wysokiego zaufania, czyli te od których potencjalni klienci wymagają sprawdzonych źródeł rekomendacji.

Liderzy Opinii w kontrolowany, a zarazem aktywny sposób kształtują wizerunek marki. Tworzone w ten sposób opinie są dużo bardziej akceptowane przez grupę docelową. Z pomocą trendsetterów marka nie tylko poszerzy grono swoich zwolenników, ale także zacieśni więzi z dotychczasowymi konsumentami.

Leave a Reply