Recent Posts

Archives

Topics

Wykluczenie w kampaniach społecznych

czwartek, 1 grudnia, 2011

Głównym zadaniem kampanii społecznych jest wywarcie na społeczeństwie takich zmian, które są ogólnie uznawane za pozytywne. Zwracają uwagę na te elementy życia społecznego, które odbiegają od normy. Tego typu reklamy uświadamiają o problemach, piętnują negatywne zachowania, niejednokrotnie szokują.